Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles

5.9. Universaloplader til mobilt radioudstyr (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 13. januar 2020 (punkt 15 i protokollen af 13.1.2020).

Forslag til beslutning fremsat som afslutning på forhandlingen, jf forretningsordenens artikel 132, stk. 2:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol og Maria da Graça Carvalho, for PPE-Gruppen, om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose og Alex Agius Saliba, for S&D-Gruppen, om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak og Pär Holmgren, for Verts/ALE-Gruppen, om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon og Karen Melchior, for Gruppen Renew, om en universaloplader, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktivet om radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek og Anne Sophie Pelletier, for GUE/NGL-Gruppen, om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan og Evžen Tošenovský, for ECR-Gruppen, om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0070/2020

(erstatter B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 og B9-0085/2020):

stillet af:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev og Kris Peeters, for PPE-Gruppen;

—   Christel Schaldemose og Alex Agius Saliba, for S&D-Gruppen;

—   Dita Charanzová og Liesje Schreinemacher, for Gruppen Renew;

—   David Cormand, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Adam Bielan og Andżelika Anna Możdżanowska, for ECR-Gruppen;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis og Petros Kokkalis, for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2020)0024)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik