Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 7k
Neljapäev, 30. jaanuar 2020 - Brüssel

5.9. Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (hääletus)

Arutelu toimus 13. jaanuaril 2020 (13.1.2020 protokollipunkt 15).

Arutelu lõpus kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol ja Maria da Graça Carvalho fraktsiooni PPE nimel mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose ja Alex Agius Saliba fraktsiooni S&D nimel mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak ja Pär Holmgren fraktsiooni Verts/ALE nimel mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon ja Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 3 punktis a ettenähtud ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek ja Anne Sophie Pelletier fraktsiooni GUE/NGL nimel mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan ja Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0070/2020

(asendades B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 ja B9-0085/2020),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev ja Kris Peeters fraktsiooni PPE nimel;

—   Christel Schaldemose ja Alex Agius Salib fraktsiooni S&D nimel;

—   Dita Charanzová ja Liesje Schreinemacher fraktsiooni Renew nimel;

—   David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Adam Bielan ja Andżelika Anna Możdżanowska fraktsiooni ECR nimel;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis ja Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0024)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika