Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Torstai 30. tammikuuta 2020 - Bryssel

5.9. Yleislaturi mobiileille radiolaitteille (äänestys)

Keskustelu käytiin 13. tammikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.1.2020, kohta 15).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol ja Maria da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta yleislaturista mobiileille radiolaitteille (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020)

—   Christel Schaldemose ja Alex Agius Saliba S&D-ryhmän puolesta yleislaturista mobiileille radiolaitteille (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020)

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak ja Pär Holmgren Verts/ALE-ryhmän puolesta yleislaturista mobiileille radiolaitteille (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020)

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon ja Karen Melchior Renew-ryhmän puolesta radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetystä yleislaturista (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020)

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek ja Anne Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta yleislaturista mobiileille radiolaitteille (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020)

—   Adam Bielan ja Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta yleislaturista mobiileille radiolaitteille (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0070/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 ja B9-0085/2020):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev ja Kris Peeters PPE-ryhmän puolesta

—   Christel Schaldemose ja Alex Agius Saliba S&D-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová ja Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta

—   David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Adam Bielan ja Andżelika Anna Możdżanowska ECR-ryhmän puolesta

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis ja Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0024)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö