Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 8k
Ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris - Brisele

5.9. Kopējs lādētājs mobilajām radioiekārtām (balsošana)

Debates notika 2020. gada 13. janvārī (13.1.2020. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas iesniegti, noslēdzot debates, saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol un Maria da Graça Carvalho PPE grupas vārdāpar kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose un Alex Agius Saliba S&D grupas vārdā – par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak un Pär Holmgren Verts/ALE grupas vārdā – par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon un Karen Melchior grupas “Renew” vārdāpar kopēju lādētāju, kā paredzēts Radioiekārtu direktīvas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek un Anne Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā – par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan un Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā – par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0070/2020

(aizstāj B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 un B9-0085/2020)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev un Kris Peeters PPE grupas vārdā;

—   Christel Schaldemose un Alex Agius Saliba S&D grupas vārdā;

—   Dita Charanzová un Liesje Schreinemacher grupas “Renew” vārdā;

—   David Cormand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Adam Bielan un Andżelika Anna Możdżanowska ECR grupas vārdā;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis un Petros Kokkalis GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2020)0024).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika