Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Donderdag 30 januari 2020 - Brussel

5.9. Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 januari 2020 (punt 15 van de notulen van 13.1.2020).

Ontwerpresoluties die op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement, zijn ingediend ter afsluiting van het debat:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol en Maria da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose en Alex Agius Saliba, namens de S&D-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak en Pär Holmgren, namens de Verts/ALE-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon en Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, over een universele oplader zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van de richtlijn inzake radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek en Anne Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan en Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0070/2020

(ter vervanging van B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 en B9-0085/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev en Kris Peeters, namens de PPE-Fractie;

—   Christel Schaldemose en Alex Agius Saliba, namens de S&D-Fractie;

—   Dita Charanzová en Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie;

—   David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Adam Bielan en Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis en Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2020)0024)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid