Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Czwartek, 30 stycznia 2020 r. - Bruksela

5.9. Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 13 stycznia 2020 r. (pkt 15 protokołu z dnia 13.1.2020).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu zamykające debatę:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol i Maria da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose i Alex Agius Saliba w imieniu grupy S&D w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak i Pär Holmgren w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon i Karen Melchior w imieniu grupy Renew w sprawie uniwersalnej ładowarki przewidzianej w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych(2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek i Anne Sophie Pelletier w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan i Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0070/2020

(zastępujący B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 i B9-0085/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev i Kris Peeters w imieniu grupy PPE;

—   Christel Schaldemose i Alex Agius Saliba w imieniu grupy S&D;

—   Dita Charanzová i Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew;

—   David Cormand w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Adam Bielan i Andżelika Anna Możdżanowska w imieniu grupy ECR;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis i Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P9_TA(2020)0024)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności