Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Joi, 30 ianuarie 2020 - Bruxelles

5.9. Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 ianuarie 2020 (punctul 15 al PV din 13.1.2020).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolul 132 alineatul (2) din regulament:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol și Maria da Graça Carvalho, în numele Grupului PPE, referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose și Alex Agius Saliba, în numele Grupului S&D, referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak și Pär Holmgren, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon și Karen Melchior, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la un încărcător comun astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind echipamentele radio (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek și Anne Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan și Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0070/2020

(care înlocuiește B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 și B9-0085/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev și Kris Peeters, în numele Grupului PPE;

—   Christel Schaldemose și Alex Agius Saliba, în numele Grupului S&D;

—   Dita Charanzová și Liesje Schreinemacher, în numele Grupului Renew Europe;

—   David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Adam Bielan și Andżelika Anna Możdżanowska, în numele Grupului ECR;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis și Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P9_TA(2020)0024)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate