Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B9-0069/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
XML 8k
Čtvrtek, 30. ledna 2020 - Brusel

5.10. Rozdíly v odměňování žen a mužů (hlasování)
CRE

Rozprava se konala dne 13. ledna 2020 (bod 16 zápisu ze dne 13.1.2020).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jadwiga Wiśniewska a Elżbieta Rafalska za skupinu ECR o rozdílu v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń a Monika Beňová za skupinu S&D, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield a Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE o rozdílech v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest a Joachim Kuhs za skupinu ID o rozdílech v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek za skupinu GUE/NGL o rozdílech v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0069/2020

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0073/2020

přijat (P9_TA(2020)0025)

(Návrhy usnesení B9-0083/2020 a B9-0084/2020 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

Předsedající poděkovala britským poslancům za jejich práci.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí