Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B9-0069/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
XML 7k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles

5.10. Kønsbestemt lønforskel (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forhandlingen fandt sted den 13. januar 2020 (punkt 16 i protokollen af 13.1.2020).

Forslag til beslutning fremsat som afslutning på forhandlingen, jf forretningsordenens artikel 132, stk. 2:

—   Jadwiga Wiśniewska og Elżbieta Rafalska, for ECR-Gruppen, om kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald, for PPE-Gruppen, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń og Monika Beňová, for S&D-Gruppen, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield og Pierrette Herzberger-Fofana, for Verts/ALE-Gruppen, om kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest og Joachim Kuhs, for ID-Gruppen, om kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou og Niyazi Kizilyürek, for GUE/NGL-Gruppen, om kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0069/2020

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0073/2020

Vedtaget (P9_TA(2020)0025)

(Beslutningsforslag B9-0083/2020 og B9-0084/2020 bortfaldt.)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Formanden takkede de britiske medlemmer for deres arbejde.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik