Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2870(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B9-0069/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 30. jaanuar 2020 - Brüssel

5.10. Sooline palgalõhe (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 13. jaanuaril 2020 (13.1.2020 protokollipunkt 16).

Arutelu lõpus kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jadwiga Wiśniewska ja Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel soolise palgalõhe kohta (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń ja Monika Beňová fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulo fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield ja Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel soolise palgalõhe kohta (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest ja Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel soolise palgalõhe kohta (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek fraktsiooni GUE/NGL nimel soolise palgalõhe kohta (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0069/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0073/2020

Vastu võetud (P9_TA(2020)0025)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0083/2020 ja B9-0084/2020 muutusid kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Asepresident avaldas Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmetele tänu tehtud töö eest.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika