Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0069/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 30. januára 2020 - Brusel

5.10. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila13. januára 2020 (bod 16 zápisnice zo dňa 13.1.2020).

Návrhy uznesení predložené v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na záver rozpravy:

—   Jadwiga Wiśniewska a Elżbieta Rafalska, v mene skupiny ECR, o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov(2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald, v mene skupiny PPE, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń a Monika Beňová, v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield a Pierrette Herzberger-Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov(2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest a Joachim Kuhs, v mene skupiny ID, o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek, v mene skupiny GUE/NGL, o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov(2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B9-0069/2020

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0073/2020

Prijatý (P9_TA(2020)0025)

(Návrhy uznesení B9-0083/2020 a B9-0084/2020 sa stali bezpredmetné.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

Predsedníčka sa poďakovala britským poslancom za ich prácu.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia