Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0069/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel

5.10. Lönegap mellan kvinnor och män (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 13 januari 2020 (punkt 16 i protokollet av den 13.1.2020).

Förslag till resolution (132.2 i arbetsordningen) som lagts fram som avslutning på debatten:

—   Jadwiga Wiśniewska och Elżbieta Rafalska, för ECR-gruppen, om lönegapet mellan kvinnor och män (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald, för PPE-gruppen, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń och Monika Beňová, för S&D-gruppen, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield och Pierrette Herzberger-Fofana, för Verts/ALE-gruppen, lönegapet mellan kvinnor och män (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest och Joachim Kuhs, för ID-gruppen, lönegapet mellan kvinnor och män (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, lönegapet mellan kvinnor och män (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0069/2020

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0073/2020

Antogs (P9_TA(2020)0025)

(Resolutionsförslagen B9-0083/2020 och B9-0084/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Talmannen tackade de brittiska ledamöterna för deras arbete.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy