Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel

7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

CULT-utskottet: Vlad-Marius Botoş i stället för Shaffaq Mohammed.

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy