Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 29 januari 2020)

Rekommendation Guy Verhofstadt - A9-0004/2020
Michaela Šojdrová, Sheila Ritchie, Barbara Ann Gibson, Jane Brophy, Matthew Patten, Julie Ward, Belinda De Lucy, Claire Fox, Billy Kelleher, Antony Hook, Ilhan Kyuchyuk, Rory Palmer, Łukasz Kohut, Samira Rafaela, Gilles Lebreton, Leszek Miller, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva, Henrik Overgaard Nielsen, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miapetra Kumpula-Natri, Mick Wallace, Antonio López-Istúriz White, Veronika Vrecionová, Catherine Rowett, Robert Rowland, Jiří Pospíšil, Clare Daly, Frances Fitzgerald, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Jackie Jones, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki och Brian Monteith

(Omröstning: torsdagen den 30 januari 2020)

Parlamentets sammanträdeskalender – 2021
Jiří Pospíšil

Parlamentets sammanträdeskalender – 2022
Jiří Pospíšil

Gemensam laddare för mobil radioutrustning (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 och B9-0085/2020)
Michaela Šojdrová, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Billy Kelleher, Antonio López-Istúriz White, Anne-Sophie Pelletier, Veronika Vrecionová, Sunčana Glavak, Mick Wallace, Seán Kelly och Gianna Gancia

Lönegap mellan kvinnor och män (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020 och B9-0084/2020)
Michaela Šojdrová, Elena Lizzi, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Leszek Miller, Julie Ward, Billy Kelleher, Antony Hook, Antonio López-Istúriz White, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Guido Reil, Clare Daly, Mick Wallace, Frances Fitzgerald, Marcel Kolaja, Jackie Jones, John Howarth och Claire Fox.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy