Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel

9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy