Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 30. jaanuar 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu)
 3.ELi reaktsioon Hispaania üleujutustest tingitud kahjuga seoses (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Parlamendi 2021. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  5.2.Parlamendi 2022. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  5.3.Volituste kontrollimine (hääletus)
  5.4.Ühtse Kriisilahendusnõukogu täisliikme ametisse nimetamine (hääletus)
  5.5.Ühtse Kriisilahendusnõukogu täisliikme ametisse nimetamine (hääletus)
  5.6.Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimehe ametisse nimetamine (hääletus)
  5.7.Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori ametisse nimetamine (hääletus)
  5.8.Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine - titaandioksiid (hääletus)
  5.9.Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (hääletus)
  5.10.Sooline palgalõhe (hääletus)
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 13.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamine
 2. lisa - Nomination d’un membre du Conseil de résolution unique
 3. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
 4. lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametisse nimetamine
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (59 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1247 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (6 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 4 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (59 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1247 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (6 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 4 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (14 kb) Hääletustulemused (33 kb) Nimelise hääletuse tulemused (51 kb)    
 
Protokoll (300 kb) Kohalolijate nimekiri (81 kb) Hääletustulemused (117 kb) Nimelise hääletuse tulemused (288 kb)    
Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika