Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 30. tammikuuta 2020 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Komission työohjelma 2020 (keskustelu)
 3.EU:n vastaus Espanjan tulvien aiheuttamiin tuhoihin (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  
5.1.Parlamentin istuntokalenteri – 2021 (äänestys)
  
5.2.Parlamentin istuntokalenteri – 2022 (äänestys)
  
5.3.Valtakirjojen tarkastus (äänestys)
  
5.4.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (äänestys)
  
5.5.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (äänestys)
  
5.6.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
5.7.Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
5.8.Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - titaanioksidi (äänestys)
  
5.9.Yleislaturi mobiileille radiolaitteille (äänestys)
  
5.10.Sukupuolten palkkaero (äänestys)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 12.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 13.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Liite 2 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Liite 3 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen
 Liite 4 - Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (60 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (729 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (6 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) Liite 4 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (60 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (729 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (6 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) Liite 4 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (81 kb) Läsnäololista (14 kb) Äänestysten tulokset (33 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (51 kb)    
 
Pöytäkirja (297 kb) Läsnäololista (80 kb) Äänestysten tulokset (111 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (287 kb)    
Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö