Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 30 januari 2020 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Werkprogramma van de Commissie voor 2020 (debat)
 3.EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Vergaderrooster van het Parlement - 2021 (stemming)
  5.2.Vergaderrooster van het Parlement - 2022 (stemming)
  5.3.Onderzoek geloofsbrieven (stemming)
  5.4.Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  5.5.Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  5.6.Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  5.7.Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  5.8.Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (stemming)
  5.9.Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (stemming)
  5.10.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (stemming)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Ingekomen stukken
 11.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 12.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 13.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 3 - Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 4 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
Notulen (167 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (60 kb) Hoofdelijke stemming (1247 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (6 kb) 
 
            Bijlage 3 (7 kb) Bijlage 4 (7 kb) 
 
Notulen (167 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (60 kb) Hoofdelijke stemming (1247 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (6 kb) 
 
            Bijlage 3 (7 kb) Bijlage 4 (7 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (14 kb) Uitslag van de stemming (33 kb) Hoofdelijke stemming (51 kb)    
 
Notulen (306 kb) Presentielijst (80 kb) Uitslag van de stemming (116 kb) Hoofdelijke stemming (289 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid