Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens arbetsprogram 2020 (debatt)
 3.EU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 (omröstning)
  
5.2.Parlamentets sammanträdeskalender – 2022 (omröstning)
  
5.3.Prövning av behörighet (omröstning)
  
5.4.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
  
5.5.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
  
5.6.Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
  
5.7.Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
5.8.Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid (omröstning)
  
5.9.Gemensam laddare för mobil radioutrustning (omröstning)
  
5.10.Lönegap mellan kvinnor och män (omröstning)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Inkomna dokument
 11.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 12.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 13.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Bilaga 3 - Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden
 Bilaga 4 - Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Protokoll (168 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (59 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (729 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (6 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) Bilaga 4 (7 kb) 
 
Protokoll (168 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (59 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (729 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (6 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) Bilaga 4 (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (34 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (54 kb)    
 
Protokoll (303 kb) Närvarolista (81 kb) Omröstningsresultat (114 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (287 kb)    
Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy