Index 
Jegyzőkönyv
PDF 306kWORD 81k
2020. január 30., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság 2020. évi munkaprogramja (vita)
 3.Az EU válaszlépése a spanyolországi áradások okozta pusztításra (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  5.1.A Parlament 2021. évi ülésnaptára (szavazás)
  5.2.A Parlament 2022. évi ülésnaptára (szavazás)
  5.3.Mandátumvizsgálat (szavazás)
  5.4.Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése (szavazás)
  5.5.Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése (szavazás)
  5.6.Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése (szavazás)
  5.7.Az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése (szavazás)
  5.8.Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása – titán-dioxid (szavazás)
  5.9.Hordozható rádióberendezések egységes töltője (szavazás)
  5.10.A nemek közötti bérszakadék (szavazás)
 6.Az ülés folytatása
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 12.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 13.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülésnapok időpontja
 15.Az ülés berekesztése
 16.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése
 2. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése
 3. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése
 4. melléklet - Az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A Bizottság 2020. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2020. évi munkaprogramja (2020/2965(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest és Jérôme Rivière, a planáris ülésen tanusítandó magatartási normákról (az elnök pontosít), Harald Vilimsky, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Lucia Ďuriš Nicholsonová, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Angelika Niebler, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heather Anderson, Jérôme Rivière, Peter Lundgren (az elnök pontosít), Malin Björk, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Iskra Mihaylova, Petra De Sutter, Mara Bizzotto, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Nuno Melo, Heléne Fritzon, Valerie Hayer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Sven Giegold, Guido Reil, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Eric Andrieu, Dita Charanzová, Karima Delli, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Sunčana Glavak, Tonino Picula, Luis Garicano, Tineke Strik, Nicolaus Fest (az elnök pontosít), Alexandr Vondra és Bernd Lange.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal: Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Pedro Marques és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Traian Băsescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tudor Ciuhodaru, Domènec Ruiz Devesa, Margarida Marques, Juan Fernando López Aguilar, Leszek Miller, Mónica Silvana González, Marek Belka, Sandra Pereira, Mick Wallace és Robert Hajšel.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

Felszólal: Nuno Melo (az elnök pontosít).

A vitát berekesztik.


3. Az EU válaszlépése a spanyolországi áradások okozta pusztításra (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU válaszlépése a spanyolországi áradások okozta pusztításra (2020/2537(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Dolors Montserrat, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cristina Maestre Martín De Almagro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Susana Solís Pérez, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Diana Riba i Giner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Dreosto, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Esteban González Pons, Inma Rodríguez-Piñero és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rosa Estaràs Ferragut, Alicia Homs Ginel, Ellie Chowns és Mazaly Aguilar.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.45-kor folytatódik.

Felszólal Angel Dzhambazki, Sophia in 't Veld és Sergey Lagodinsky (az elnök pontosít e felszólalásokkal kapcsolatban), Isabel Wiseler-Lima és Brian Monteith.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


5.1. A Parlament 2021. évi ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2021. évi ülésnaptára (2020/2508(RSO)): lásd az Elnökök Értekezlete javaslatát (2020.1.16-i jegyzőkönyv, 11. pont )

(A módosítások elfogadásához egyszerű többség szükséges.)

Módosított formájában elfogadva.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Az Európai Parlament 2021. évi ülésnaptára az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- január 18–21.

- fenruár 8–11.

- március 8–11.

- március 24. és 25.

- április 26–29.

- május 17–20.

- június 7–10.

- június 23. és 24.

- július 5–8.

- szeptember 13–16.

- október 4–7.

- október 18–21.

- november 10–11.

- november 22–25.

- december 13–16.


5.2. A Parlament 2022. évi ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2022. évi ülésnaptára (2020/2509(RSO)): lásd az Elnökök Értekezlete javaslatát (2020.1.16-i jegyzőkönyv, 11. pont )

Elfogadva.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Az Európai Parlament 2022. évi ülésnaptára az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- január 17–20.

- február 14–17.

- március 7–10.

- március 23. és 24.

- április 4–7.

- május 2–5.

- május 18. és 19.

- június 6–9.

- június 22. és 23.

- július 4–7.

- szeptember 12–15.

- október 3–6.

- október 17–20.

- november 9. és 10.

- november 21–24.

- december 12–15.


5.3. Mandátumvizsgálat (szavazás)

Jelentés a mandátumvizsgálatról [2019/2180(REG)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0019)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)


5.4. Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0005/2020 - C9-0009/2020- 2020/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT : PEDRO MACHADO KINEVEZÉSE

Elfogadva. (P9_TA(2020)0020)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.1.30-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Felszólalások

A szavazás előtt: Evelyn Regner.


5.5. Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT : JESÚS SAURINA KINEVEZÉSE

Elfogadva. (P9_TA(2020)0021)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.1.30-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


5.6. Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0006/2020 - C9-0011/2020- 2020/0904(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT : JAN DE CARPENTIER KINEVEZÉSE

Elfogadva. (P9_TA(2020)0022)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.1.30-i jegyzőkönyv, 3. melléklet )


5.7. Az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról [N9-0003/2020 - C9-0006/2020- 2020/0901(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT : GERRY CROSS KINEVEZÉSE

Elutasítva. (P9_TA(2020)0023)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.1.30-i jegyzőkönyv, 4. melléklet )


5.8. Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása – titán-dioxid (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése értelmében az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről szóló, 2019. október 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)
(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


5.9. Hordozható rádióberendezések egységes töltője (szavazás)

A vita időpontja: 2020. január 13. (2020.1.13-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése értelmében benyújtott állásfoglalási indítványok:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol és Maria da Graça Carvalho, a PPE képviselőcsoport nevében, a hordozható rádióberendezések egységes töltőjéről (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose és Alex Agius Saliba, az S&D képviselőcsoport nevében, a hordozható rádióberendezések egységes töltőjéről (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak és Pär Holmgren, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a hordozható rádióberendezések egységes töltőjéről (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon és Karen Melchior, a Renew képviselőcsoport nevében, a rádióberendezésekről szóló irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt egységes töltőről (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek és Anne Sophie Pelletier, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a hordozható rádióberendezések egységes töltőjéről (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan és Evžen Tošenovský, az ECR képviselőcsoport nevében, a hordozható rádióberendezések egységes töltőjéről (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0070/2020

(amely a B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 és B9-0085/2020 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev és Kris Peeters, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Christel Schaldemose és Alex Agius Saliba, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová és Liesje Schreinemacher, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   David Cormand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Adam Bielan és Andżelika Anna Możdżanowska, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis és Petros Kokkalis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0024)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


5.10. A nemek közötti bérszakadék (szavazás)

A vita időpontja: 2020. január 13. (2020.1.13-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése értelmében benyújtott állásfoglalási indítványok:

—   Jadwiga Wiśniewska és Elżbieta Rafalska, az ECR képviselőcsoport nevében, a nemek közötti bérszakadékról (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald, a PPE képviselőcsoport nevében, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń és Monika Beňová, az S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield és Pierrette Herzberger-Fofana, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nemek közötti bérszakadékról (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest és Joachim Kuhs, az ID képviselőcsoport nevében , a nemek közötti bérszakadékról (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nemek közötti bérszakadékról (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0069/2020

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0073/2020

Elfogadva. (P9_TA(2020)0025)

(A B9-0083/2020 és B9-0084/2020 állásfoglalási indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Az elnök köszönetet mond a brit képviselőknek munkájukért.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.13-kor folytatódik.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el az elnöknek:

CULT bizottság: Shaffaq Mohammed helyett Vlad-Marius Botoş

A határozat a mai naptól hatályos.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2020. január 29., szerda)

Ajánlás - Guy Verhofstadt - A9-0004/2020
Michaela Šojdrová, Sheila Ritchie, Barbara Ann Gibson, Jane Brophy, Matthew Patten, Julie Ward, Belinda De Lucy, Claire Fox, Billy Kelleher, Antony Hook, Ilhan Kyuchyuk, Rory Palmer, Łukasz Kohut, Samira Rafaela, Gilles Lebreton, Leszek Miller, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva, Henrik Overgaard Nielsen, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miapetra Kumpula-Natri, Mick Wallace, Antonio López-Istúriz White, Veronika Vrecionová, Catherine Rowett, Robert Rowland, Jiří Pospíšil, Clare Daly, Frances Fitzgerald, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Jackie Jones, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki és Brian Monteith

(Szavazások órája: 2020. január 30., csütörtök)

A Parlament 2021. évi ülésnaptára
Jiří Pospíšil

A Parlament 2022. évi ülésnaptára
Jiří Pospíšil

Hordozható rádióberendezések egységes töltője (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 és B9-0085/2020)
Michaela Šojdrová, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Billy Kelleher, Antonio López-Istúriz White, Anne-Sophie Pelletier, Veronika Vrecionová, Sunčana Glavak, Mick Wallace, Seán Kelly és Gianna Gancia

A nemek közötti bérszakadék (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020 és B9-0084/2020)
Michaela Šojdrová, Elena Lizzi, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Leszek Miller, Julie Ward, Billy Kelleher, Antony Hook, Antonio López-Istúriz White, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Guido Reil, Clare Daly, Mick Wallace, Frances Fitzgerald, Marcel Kolaja, Jackie Jones, John Howarth és Claire Fox.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.

Az elektronikus változat a plenáris ülés utolsó napjától számított két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a keresztények helyzetéről Burkina Fasóban (B9-0033/2020)

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

AFET

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések harmonizálásáról (B9-0034/2020)

utalva

illetékes :

AGRI


11. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

PETI bizottság

- Törökország – 2019. évi éves előrehaladási jelentés (2019/2176(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: PETI


12. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költsgévetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 27/2019 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének (4) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: DEC 27/2019 – III. szakasz – Bizottság.


13. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális és az előző napi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


14. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. február 10–2020. február 13.


15. Az ülés berekesztése

Az ülést 13.40-kor berekesztik.


16. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Matias Marisa, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia


1. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése

Pedro Machado kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése

Jesús Saurina kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cioloş, Cseh, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


3. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése

Jan de Carpentier kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


4. melléklet - Az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése

Gerry Cross kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Schreinemacher, Séjourné, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat