Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. februar 2020 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og i overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union var mandatet for følgende medlemmer, der var valgt i Det Forenede Kongerige, ophørt med virkning den 31. januar 2020:

Scott Ainslie, Christian Allard, Heather Anderson, Martina Anderson, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, David Bull, Jonathan Bullock, Judith Bunting, Ellie Chowns, Richard Corbett, Seb Dance, Martin Edward Daubney, Chris Davies, Belinda de Lucy, Dinesh Dhamija, Diane Dodds, Gina Dowding, Andrew England Kerr, Jill Evans, Nigel Farage, Lance Forman, Claire Fox, Barbara Ann Gibson, Nathan Gill, Neena Gill, James Alexander Glancy, Theresa Griffin, Ben Habib, Daniel Hannan, Lucy Elizabeth Harris, Michael Heaver, Antony Hook, Martin Horwood, John Howarth, Jackie Jones, Christina Sheila Jordan, Jude Kirton-Darling, Naomi Long, John Longworth, Rupert Lowe, Magid Magid, Anthea Mcintyre, Aileen Mcleod, Nosheena Mobarik, Shaffaq Mohammed, Brian Monteith, Claude Moraes, June Alison Mummery, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Henrik Overgaard Nielsen, Rory Palmer, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Luisa Porritt, Jake Pugh, Annunziata Mary Rees-Mogg, Sheila Ritchie, Catherine Rowett, Robert Rowland, Molly Scott Cato, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, Geoffrey Van Orden, Caroline Voaden, Irina Von Wiese, Julie Ward, James Wells og Ann Widdecombe.

I overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse af 28. juni 2018 og som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 havde de kompetente myndigheder i 13 medlemsstater meddelt, at følgende medlemmer var valgt til Europa-Parlamentet med virkning den 1. februar 2020:

Danmark: Linea Søgaard-Lidell
Estland: Riho Terras
Irland: Barry Andrews og Deirdre Clune
Spanien: Marcos Ros Sempere, Margarita de la Pisa Carrión, Gabriel Mato Adrover, Adrián Vázquez Lázara og Clara Ponsatí i Obiols
Frankrig: Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Jean-Lin Lacapelle og Nora Mebarek
Kroatien: Romana Jerković
Italien: Sergio Antonio Berlato, Salvatore De Meo og Vincenzo Sofo
Østrig: Thomas Waitz
Polen: Dominik Tarczyński
Rumænien: Victor Negrescu
Slovakiet: Miriam Lexmann
Finland: Alviina Alametsä
Sverige: Jakop Dalunde.

Disse medlemmer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik