Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 februari 2020 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

Till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, i enlighet med avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, upphörde mandaten för följande ledamöter från Förenade kungariket den 31 januari 2020:

Scott Ainslie, Christian Allard, Heather Anderson, Martina Anderson, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, David Bull, Jonathan Bullock, Judith Bunting, Ellie Chowns, Richard Corbett, Seb Dance, Martin Edward Daubney, Chris Davies, Belinda de Lucy, Dinesh Dhamija, Diane Dodds, Gina Dowding, Andrew England Kerr, Jill Evans, Nigel Farage, Lance Forman, Claire Fox, Barbara Ann Gibson, Nathan Gill, Neena Gill, James Alexander Glancy, Theresa Griffin, Ben Habib, Daniel Hannan, Lucy Elizabeth Harris, Michael Heaver, Antony Hook, Martin Horwood, John Howarth, Jackie Jones, Christina Sheila Jordan, Jude Kirton-Darling, Naomi Long, John Longworth, Rupert Lowe, Magid Magid, Anthea Mcintyre, Aileen Mcleod, Nosheena Mobarik, Shaffaq Mohammed, Brian Monteith, Claude Moraes, June Alison Mummery, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Henrik Overgaard Nielsen, Rory Palmer, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Luisa Porritt, Jake Pugh, Annunziata Mary Rees-Mogg, Sheila Ritchie, Catherine Rowett, Robert Rowland, Molly Scott Cato, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, Geoffrey Van Orden, Caroline Voaden, Irina Von Wiese, Julie Ward, James Wells och Ann Widdecombe.

I enlighet med Europeiska rådets beslut av den 28 juni 2018 och till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 hade de behöriga myndigheterna i 13 medlemsstater meddelat att följande ledamöter hade utnämnts till ledamöter av Europaparlamentets med verkan från och med den 1 februari 2020:

Danmark: Linea Søgaard-Lidell;
Estland: Riho Terras;
Irland: Barry Andrews och Deirdre Clune;
Spanien: Marcos Ros Sempere, Margarita de la Pisa Carrión, Gabriel Mato Adrover, Adrián Vázquez Lázara och Clara Ponsatí i Obiols;
Frankrike: Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Jean-Lin Lacapelle och Nora Mebarek;
Kroatien: Romana Jerković;
Italien: Sergio Antonio Berlato, Salvatore De Meo och Vincenzo Sofo;
Österrike: Thomas Waitz;
Polen: Dominik Tarczyński;
Rumänien: Victor Negrescu;
Slovakein: Miriam Lexmann;
Finland: Alviina Alametsä;
Sverige: Jakop Dalunde.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle dessa ledamöter, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy