Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Страсбург

7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000010/2020, зададен от Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Съвета: защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (B9-0003/2020);

—   O-000011/2020, зададен от Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (B9-0004/2020);

—   O-000006/2020, зададен от Evelyn Regner, от името на комисията FEMM, към Съвета: Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0005/2020);

—   O-000007/2020, зададен от Tomas Tobé, от името на комисията DEVE, към Комисията: Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка (B9-0006/2020);

—   O-000008/2020, зададен от Petra de Sutter, от името на комисията IMCO, към Комисията: Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги (B9-0007/2020);

—   O-000012/2020, зададен от Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, към Комисията: Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура (B9-0008/2020).

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност