Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Pondělí, 10. února 2020 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Sven Schulze (A9-0005/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0006/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0007/2020)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (2018/0358M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018 (2019/2129(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Černou Horou při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí