Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000008/2020 (B9-0007/2020)

Разисквания :

PV 10/02/2020 - 12
CRE 10/02/2020 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 5k
Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Страсбург

12. Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2020), зададен от Petra de Sutter, от името на комисията IMCO, към Комисията: Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги (B9-0007/2020)

Petra de Sutter разви въпроса.

Thierry Breton (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Pablo Arias Echeverría, от името на групата PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Virginie Joron, от името на групата ID, Alexandra Geese, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Miroslav Radačovský, независим член на ЕП, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Valter Flego и Patrick Breyer.

Изказа се Thierry Breton.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra de Sutter, от името на комисията IMCO, относно автоматизираните процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 12.2.2020 г.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност