Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2915(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000008/2020 (B9-0007/2020)

Debatten :

PV 10/02/2020 - 12
CRE 10/02/2020 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 4k
Maandag 10 februari 2020 - Straatsburg

12. Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000008/2020) van Petra de Sutter, namens de commissie IMCO, aan de Commissie: Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0007/2020)

Petra de Sutter licht de vraag toe.

Thierry Breton (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pablo Arias Echeverría, namens de PPE-Fractie, Maria Manuel Leitão Marques, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Alexandra Geese, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil en Brando Benifei.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Valter Flego en Patrick Breyer.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Breton.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Petra de Sutter, namens de commissie IMCO, over geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 12.2.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid