Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2915(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000008/2020 (B9-0007/2020)

Debaty :

PV 10/02/2020 - 12
CRE 10/02/2020 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 10 lutego 2020 r. - Strasburg

12. Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000008/2020), które skierowała Petra de Sutter, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz swobodnego przepływu towarów i usług (B9-0007/2020)

Petra de Sutter rozwinęła pytanie.

Thierry Breton (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Pablo Arias Echeverría w imieniu grupy PPE, Maria Manuel Leitão Marques w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Alexandra Geese w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Valter Flego i Patrick Breyer.

Głos zabrał Thierry Breton.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Petra de Sutter, w imieniu komisji IMCO, w sprawie zautomatyzowanych procesów decyzyjnych – zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz swobodnego przepływu towarów i usług (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 12.2.2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności