Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Страсбург

13. МСП и едно по-добро регулиране (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: МСП и едно по-добро регулиране (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Henna Virkkunen, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Martina Dlabajová, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Damian Boeselager, от името на групата Verts/ALE, Antonius Manders, относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Antonius Manders, Gunnar Beck и Robert Roos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се Tomislav Sokol, за да зададе въпрос „синя карта“ на Robert Roos, който отговори, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Damian Boeselager, Maria-Manuel Leitão-Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss и Sandra Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Радан Кънев, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler и Clare Daly.

Изказа се Thierry Breton.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност