Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Pondělí, 10. února 2020 - Štrasburk

13. Malé a střední podniky a zdokonalení tvorby právních předpisů (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Malé a střední podniky a zdokonalení tvorby právních předpisů (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Henna Virkkunen za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Martina Dlabajová za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Damian Boeselager za skupinu Verts/ALE, Antonius Manders k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Eugen Jurzyca za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Antonius Manders, Gunnar Beck a Robert Roos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Tomislav Sokol, aby zvednutím modré karty položil otázku Robertu Roosovi, který na ni odpověděl, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss a Sandra Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler a Clare Daly.

Vystoupil Thierry Breton.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí