Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Maanantai 10. helmikuuta 2020 - Strasbourg

13. Pk-yritykset ja parempi sääntely (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Pk-yritykset ja parempi sääntely (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Damian Boeselager Verts/ALE-ryhmän puolesta, Antonius Manders keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa), Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonius Manders, Gunnar Beck ja Robert Roos.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Tomislav Sokol, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Robert Roos vastasi, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss ja Sandra Pereira.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler ja Clare Daly.

Thierry Breton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö