Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 10 februari 2020 - Straatsburg

13. Kmo's en betere regelgeving (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Kmo's en betere regelgeving (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Martina Dlabajová, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, Antonius Manders, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Antonius Manders, Gunnar Beck en Robert Roos.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tomislav Sokol, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Robert Roos, die hierop ingaat, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss en Sandra Pereira.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Breton.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid