Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Luni, 10 februarie 2020 - Strasbourg

13. IMM-urile și o mai bună reglementare (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: IMM-urile și o mai bună reglementare (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Henna Virkkunen, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Martina Dlabajová, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Damian Boeselager, în numele Grupului Verts/ALE, Antonius Manders, despre desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări), Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Antonius Manders, Gunnar Beck și Robert Roos.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit Tomislav Sokol, care i-a adresat o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Robert Roos, care a răspuns la întrebare, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss și Sandra Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler și Clare Daly.

A intervenit Thierry Breton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate