Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 10. februára 2020 - Štrasburg

13. MSP a lepšia tvorba práva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: MSP a lepšia tvorba práva (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Martina Dlabajová v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Damian Boeselager v mene skupiny Verts/ALE, Antonius Manders, o priebehu rozpravy (predseda podal podrobnejšie informácie), Eugen Jurzyca v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Antonius Manders, Gunnar Beck a Robert Roos.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tomislav Sokol, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Robertovi Roosovi, ktorý na ňu zodpovedal, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss a Sandra Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Thierry Breton.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia