Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2549(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000012/2020

Esitatud tekstid :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Arutelud :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
XML 6k
Esmaspäev, 10. veebruar 2020 - Strasbourg

14. Üleeuroopalise energiataristu suuniste läbivaatamine - Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000012/2020) esitas(id) Cristian-Silviu Buşoi ITRE-komisjoni nimel komisjonile: Üleeuroopalise energiataristu suuniste läbivaatamine (B9-0008/2020)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Marie Toussaint ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace ja Marco Zullo kooskõlas kodukorra artikli 111 lõikega 3 komisjoni 31. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi esitas küsimuse.

Marie Toussaint tutvustas resolutsiooni projekti

Sõna võttis Kadri Simson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria da Graça Carvalho fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Morten Petersen fraktsiooni Renew nimel, Markus Buchheit fraktsiooni ID nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Roos fraktsiooni ECR nimel, Sira Rego fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe ja Zdzisław Krasnodębski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly ja Eleonora Evi.

Sõna võttis Kadri Simson.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus:

- järgmine osaistungjärk (Üleeuroopalise energiataristu suuniste läbivaatamine (B9-0008/2020));

- 12.2.2020 protokollipunkt 11.5 (Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu).

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika