Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2549(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000012/2020

Előterjesztett szövegek :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Viták :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
XML 6k
2020. február 10., Hétfő - Strasbourg

14. A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata – Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000012/2020), felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata (B9-0008/2020)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta: Marie Toussaint és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace és Marco Zullo, az eljárási szabályzat 111. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 31-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi kifejti a kérdést.

Marie Toussaint előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványt

Felszólal: Kadri Simson (a Bizottság tagja).

Felszólal Maria da Graça Carvalho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Petersen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Markus Buchheit, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Robert Roos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sira Rego, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe és Zdzisław Krasnodębski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly és Eleonora Evi.

Felszólal: Kadri Simson.

Az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás:

- a következő ülésen (A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata (B9-0008/2020));

- 2020.2.12-i jegyzőkönyv, 11.5. pont (Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája).

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat