Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2549(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000012/2020

Texte depuse :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Dezbateri :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
XML 6k
Luni, 10 februarie 2020 - Strasbourg

14. Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene - Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000012/2020) adresată de Cristian-Silviu Buşoi, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (B9-0008/2020)

Propunere de rezoluție depusă de Marie Toussaint și Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace și Marco Zullo, în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi a dezvoltat întrebarea.

Marie Toussaint a prezentat propunerea de rezoluție.

A intervenit Kadri Simson (membru al Comisiei).

Au intervenit Maria da Graça Carvalho, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Morten Petersen, în numele Grupului Renew, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Roos, în numele Grupului ECR, Sira Rego, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly și Eleonora Evi.

A intervenit Kadri Simson.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot:

- următoarea perioadă de sesiune (Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (B9-0008/2020));

- punctul 11.5 al PV din 12.2.2020 (Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii).

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate