Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000012/2020

Predkladané texty :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Rozpravy :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 6k
Pondelok, 10. februára 2020 - Štrasburg

14. Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru - Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2020), ktorú položil Cristian-Silviu Buşoi, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (B9-0008/2020)

Návrh uznesenia, ktorý predložili Marie Toussaint a Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace a Marco Zullo, v súlade s článkom 111 ods. 3 rokovacieho poriadku, -o delegovanom nariadení Komisie z 31. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi rozvinul otázku.

Marie Toussaint uviedla návrh uznesenia.

V rozprave vystúpila Kadri Simson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria da Graça Carvalho v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Morten Petersen v mene skupiny Renew, Markus Buchheit v mene skupiny ID, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Robert Roos v mene skupiny ECR, Sira Rego v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe a Zdzisław Krasnodębski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly a Eleonora Evi.

V rozprave vystúpila Kadri Simson.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie:

- nasledujúca schôdza (Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (B9-0008/2020));

- bod 11.5 zápisnice z 12. februára 2020 (Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu).

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia