Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Поименен състав на комисиите
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Предложение на Комисията относно прегледа на икономическото управление (разискване)
 11.Оценка на предложението на Комисията за преразглеждане на методологията за разширяване (разискване)
 12.Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (разискване)
 13.МСП и едно по-добро регулиране (разискване)
 14.Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура - Възражение съгласно член 111: списък на Съюза на проекти от общ интерес (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Поименен състав на комисиите
Протокол (218 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от поименно гласуване (182 kb) Приложение 1 (74 kb) 
 
Протокол (218 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от поименно гласуване (182 kb) Приложение 1 (74 kb) 
 
Протокол (106 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от поименно гласуване (32 kb)    
 
Протокол (432 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от поименно гласуване (130 kb)    
Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност