Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 10 lutego 2020 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącej
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład osobowy komisji
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Składanie dokumentów
 9.Porządek obrad
 10.Wniosek Komisji dotyczący przeglądu zarządzania gospodarczego (debata)
 11.Ocena wniosku Komisji dotyczącego zmienionej metodyki rozszerzenia (debata)
 12.Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (debata)
 13.MŚP i lepsze stanowienie prawa (debata)
 14.Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej - Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Skład osobowy komisji
Protokół (199 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (182 kb) Załącznik 1 (71 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (182 kb) Załącznik 1 (71 kb) 
 
Protokół (103 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowań imiennych (31 kb)    
 
Protokół (425 kb) Lista obecności (78 kb) Wyniki głosowań imiennych (121 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności