Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 10. februára 2020 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Menovité zloženie výborov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Program práce
 10.Oznámenie Komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí EÚ (rozprava)
 11.Posúdenie návrhu Komisie týkajúceho sa revidovanej metodiky rozširovania (rozprava)
 12.Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb (rozprava)
 13.MSP a lepšia tvorba práva (rozprava)
 14.Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru - Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Menovité zloženie výborov
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (182 kb) Príloha 1 (70 kb) 
 
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (182 kb) Príloha 1 (70 kb) 
 
Zápisnica (104 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (31 kb)    
 
Zápisnica (423 kb) Prezenčná listina (78 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (109 kb)    
Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia