Kazalo 
Zapisnik
XML 194kPDF 414kWORD 103k
Ponedeljek, 10. februar 2020 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Poimenska sestava odborov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Razpored dela
 10.Sporočilo Komisije o pregledu ekonomskega upravljanja (razprava)
 11.Ocena predloga Komisije o revidirani metodologiji širitve (razprava)
 12.Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (razprava)
 13.MSP in boljše pravno urejanje (razprava)
 14.Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo - Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (razprava)
 15.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Poimenska sestava odborov


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 30. januarja 2020.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.06.


3. Izjava predsedujočega

Ob priložnosti dneva "Giorno del ricordo" v Italiji je predsedujoča počastila spomin na žrtve tragedije fojb in prebivalce Dalmacije, Reke in Istre, ki so bili po drugi svetovni vojni prisiljeno v izgnanstvo.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 29. januarja 2020 in 30. januarja 2020.


5. Sestava Parlamenta

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 v skladu s sporazumom o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, so 31. januarja 2020 prenehali veljati mandati naslednjih poslancev Združenega kraljestva:

Scott Ainslie, Christian Allard, Heather Anderson, Martina Anderson, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, David Bull, Jonathan Bullock, Judith Bunting, Ellie Chowns, Richard Corbett, Seb Dance, Martin Edward Daubney, Chris Davies, Belinda de Lucy, Dinesh Dhamija, Diane Dodds, Gina Dowding, Andrew England Kerr, Jill Evans, Nigel Farage, Lance Forman, Claire Fox, Barbara Ann Gibson, Nathan Gill, Neena Gill, James Alexander Glancy, Theresa Griffin, Ben Habib, Daniel Hannan, Lucy Elizabeth Harris, Michael Heaver, Antony Hook, Martin Horwood, John Howarth, Jackie Jones, Christina Sheila Jordan, Jude Kirton-Darling, Naomi Long, John Longworth, Rupert Lowe, Magid Magid, Anthea Mcintyre, Aileen Mcleod, Nosheena Mobarik, Shaffaq Mohammed, Brian Monteith, Claude Moraes, June Alison Mummery, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Henrik Overgaard Nielsen, Rory Palmer, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Luisa Porritt, Jake Pugh, Annunziata Mary Rees-Mogg, Sheila Ritchie, Catherine Rowett, Robert Rowland, Molly Scott Cato, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, Geoffrey Van Orden, Caroline Voaden, Irina Von Wiese, Julie Ward, James Wells in Ann Widdecombe.

V skladu s sklepom Evropskega sveta z dne 28. junija 2018 in zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 so pristojni organi 13 držav članic sporočili izvolitev naslednjih poslancev v Evropski parlament, z veljavnostjo od 1. februarja 2020:

Danska: Linea Søgaard-Lidell;
Estonija: Riho Terras;
Irska: Barry Andrews, Deirdre Clune;
Španija: Marcos Ros Sempere, Margarita de la Pisa Carrión, Gabriel Mato Adrover, Adrián Vázquez Lázara in Clara Ponsatí i Obiols;
Francija: Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Jean-Lin Lacapelle in Nora Mebarek;
Hrvaška: Romana Jerković;
Italija: Sergio Antonio Berlato, Salvatore De Meo in Vincenzo Sofo;
Avstrija: Thomas Waitz;
Poljska: Dominik Tarczyński;
Romunija: Victor Negrescu;
Slovaška: Miriam Lexmann;
Finska: Alviina Alametsä;
Švedska: Jakop Dalunde.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika ti poslanci polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Poimenska sestava odborov

Zaradi nove sestave Parlamenta (točka 5 zapisnika z dne 10.2.2020) in številčne sestave odborov, ki je bila sprejeta 15. januarja 2020 (točka 10.1 zapisnika z dne 15.1.2020), je predsedujoča sporočila, da je od političnih skupin in sekretariata neodvisnih poslancev prejela imenovanja v odbore v skladu s členom 290 Poslovnika.

Seznami poimenske sestave odborov so objavljeni na spletni strani Parlamenta in priloženi temu zapisniku (Priloga 1 zapisnika z dne 10.2.2020).

°
° ° °

Govorili sta Manon Aubry o členu 125 in Prilogi 7 Poslovnika (predsedujoča je odgovorila, da bo njeno vprašanje posredovano predsedniku Parlamenta) in Sandra Pereira.


7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor z razpravo so bila uvrščena na dnevni red (člen 136 Poslovnika):

—   O-000010/2020, ki so ga postavili Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp in Eleonora Evi v imenu odbora ENVI Svetu: Varstvo notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi v EU (B9-0003/2020);

—   O-000011/2020, ki so ga postavili Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp in Eleonora Evi v imenu odbora ENVI Komisiji: Varstvo notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi v EU (B9-0004/2020);

—   O-000006/2020, ki ga je postavila Evelyn Regner v imenu odbora FEMM Svetu: Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (B9-0005/2020);

—   O-000007/2020, ki ga je postavil Tomas Tobé v imenu odbora DEVE Komisiji: Nova celovita strategija EU za Afriko (B9-0006/2020);

—   O-000008/2020, ki ga je postavila Petra de Sutter v imenu odbora IMCO Komisiji: Samodejni postopki odločanja: zagotavljanje varstva potrošnikov in prostega pretoka blaga in storitev (B9-0007/2020);

—   O-000012/2020, ki ga je postavil Cristian-Silviu Buşoi v imenu odbora ITRE Komisiji: Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo (B9-0008/2020).


8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije Evropski uniji (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Sven Schulze (A9-0005/2020)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Markus Ferber (A9-0006/2020)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Markus Ferber (A9-0007/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (2018/0358M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018 (2019/2129(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (2018/0356M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0019/2020)


9. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda zafebruarski delni zasedanji 2020 (PE 647.408/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine ID, da se kot peta točka na popoldanski dnevni red uvrsti vprašanje za ustni odgovor o svobodi izražanja ob upoštevanju porasta verskega fundametalizma.

Govorili so Jérôme Rivière v imenu skupine ID, ki je obrazložil zahtevo, François-Xavier Bellamy, ki je predlagal, da se ta točka vključi v razpravo na temo "Boj proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu po Evropi" (točka 41 končnega osnutka dnevnega reda) in Jérôme Rivière, ki je s tem predlogom soglašal.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (150 za, 198 proti, 4 vzdržani glasovi) zavrnil spremenjeni predlog.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (77 za, 278 proti, 7 vzdržanih glasov) zavrnil prvotno zahtevo skupine ID.

Zahteva skupine Renew, da se kot druga točka na popoldanski dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o kršitvi sklepa Sveta 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli – nezakonit vstop osebe s seznama sankcij na ozemlje države članice EU.

Govorila sta Jordi Cañas v imenu skupine Renew, ki je obrazložil zahtevo, in Javier Moreno Sánchez, ki ji je nasprotoval.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (189 za, 159 proti, 10 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se glasovanje o predlogu resolucije na temo "Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom" (točka 12 končnega osnutka dnevnega reda) in odobritev sklenitve sporazuma (točka 14 končnega osnutka dnevnega reda) preložita na naslednje delno zasedanje.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se glasovanje o predlogu resoluciji na temo "Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom" (točka 12 končnega osnutka dnevnega reda) ter odobritev sklenitve sporazuma (točka 14 končnega osnutka dnevnega reda) in glasovanje o predlogu resolucije na temo "Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom" (točka 24 končnega osnutka dnevnega reda) ter odobritev sklenitve sporazuma (točka 13 končnega osnutka dnevnega reda) umaknejo z dnevnega reda.

Govorili so Emmanuel Maurel v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagal preložitev glasovanja, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo skupine Verts/ALE, in Geert Bourgeois (poročevalec), ki je tema predlogoma nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (110 za, 246 proti, 9 vzdržanih glasov) zavrnil zahtevo skupine GUE/NGL.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (121 za, 231 proti, 12 vzdržanih glasov) zavrnil zahtevo skupine Verts/ALE.

Zahteva skupine PPE, da se kot zadnja točka na dnevni red uvrsti vprašanje za ustni odgovor Komisiji o boljšem internetu za otroke.

Govoril je Jan Olbrycht v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (283 za, 59 proti, 23 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se kot šesta točka na dnevni red uvrsti razprava o posegu štirih držav članic v spremembo konkurenčne politike EU.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo, in Jonás Fernández proti zahtevi.

Parlament je zavrnil zahtevo.

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot prva točka na dnevni red uvrsti izjava Komisije o odnosih med EU in Združenimi državami. Posledično bi se četrtkova seja pričela ob 9.00.

Govorila sta Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, in Christophe Hansen, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (164 za, 195 proti, 8 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine PPE, da se kot prva točka na dnevni red uvrsti vprašanje za ustni odgovor Komisiji o "Strategiji od kmetije do mize" – odločilna vloga kmetov in podeželja". Posledično bi se četrtkova seja pričela ob 9.00.

Govoril je Norbert Lins v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Zahteva skupine Renew, da se z dnevnega reda umakne razprava na temo "Vidik človekovih pravic ob izbruhu koronavirusa" (točka 52 končnega osnutka dnevnega reda).

Govorili so Jan Huitema v imenu skupine Renew, ki je obrazložil zahtevo, Esther de Lange ki je predlagala, da se razprava na temo "Vidik človekovih pravic ob izbruhu koronavirusa" prestavi na sredo, in Jan Huitema, ki je soglašal s tem predlogom.

Parlament je odobril spremenjeni predlog.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Fabio Massimo Castaldo.


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

10. Sporočilo Komisije o pregledu ekonomskega upravljanja (razprava)

Izjava Komisije: Sporočilo Komisije o pregledu ekonomskega upravljanja (2020/2553(RSP))

Paolo Gentiloni (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Caroline Nagtegaal v imenu skupine Renew, Silvia Sardone v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Sven Giegold, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Damien Carême in Pedro Marques.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Maria Spyraki, Juozas Olekas, Mauri Pekkarinen, João Ferreira, Jutta Paulus, Fabio Massimo Castaldo, Maria Grapini, Clare Daly in Mick Wallace.

Govoril je Paolo Gentiloni.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Razprava se je zaključila.


11. Ocena predloga Komisije o revidirani metodologiji širitve (razprava)

Izjava Komisije: Ocena predloga Komisije o revidirani metodologiji širitve (2020/2554(RSP))

Olivér Várhelyi (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine Renew, Anna Bonfrisco v imenu skupine ID, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Jessica Stegrud v imenu skupine ECR, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Ruža Tomašić, Željana Zovko, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Nicolaus Fest, Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Klemen Grošelj, Andrius Kubilius in Andor Deli.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Tomislav Sokol, Milan Brglez, Valter Flego, Mick Wallace, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Katalin Cseh, Clare Daly, Domènec Ruiz Devesa in Irena Joveva.

Govoril je Olivér Várhelyi.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik


12. Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000008/2020), ki ga je postavila Petra de Sutter, v imenu odbora IMCO, Komisiji: Samodejni postopki odločanja: zagotavljanje varstva potrošnikov in prostega pretoka blaga in storitev (B9-0007/2020)

Petra de Sutter je predstavila vprašanje.

Thierry Breton (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Pablo Arias Echeverría v imenu skupine PPE, Maria Manuel Leitão Marques v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine Renew, Virginie Joron v imenu skupine ID, Alexandra Geese v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Miroslav Radačovský samostojni poslanec, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil in Brando Benifei.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stanislav Polčák, Valter Flego in Patrick Breyer.

Govoril je Thierry Breton.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Petra de Sutter v imenu odbora IMCO o avtomatiziranem sprejemanju odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika z dne 12.2.2020.


13. MSP in boljše pravno urejanje (razprava)

Izjava Komisije: MSP in boljše pravno urejanje (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Henna Virkkunen v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Martina Dlabajová v imenu skupine Renew, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, Damian Boeselager v imenu skupine Verts/ALE, Antonius Manders o poteku razprave (predsednik je pojasnil podrobnosti), Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Antonius Manders, Gunnar Beck in Robert Roos.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Robert Roos, Tomislav Sokol, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Robertu Roosu, ki je nanj odgovoril, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, Pilar del Castillo Vera, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss in Sandra Pereira.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler in Clare Daly.

Govoril je Thierry Breton.

Razprava se je zaključila.


14. Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo - Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000012/2020), ki ga je postavil Cristian-Silviu Buşoi, v imenu odbora ITRE, Komisiji: Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo (B9-0008/2020)

Predlog resolucije v skladu s členom 111(3) Poslovnika o delegirani uredbi Komisije z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020), ki so ga vložili Marie Toussaint in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace in Marco Zullo.

Cristian-Silviu Buşoi je predstavil vprašanje.

Marie Toussaint je predstavila predlog resolucije.

Govorila je Kadri Simson (članica Komisije).

Govorili so Maria da Graça Carvalho v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Morten Petersen v imenu skupine Renew, Markus Buchheit v imenu skupine ID, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Robert Roos v imenu skupine ECR, Sira Rego v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe in Zdzisław Krasnodębski.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorile Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly in Eleonora Evi.

Kadri Simson.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 136(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje:

- naslednje delno zasedanje (Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo (B9-0008/2020));

- točka 11_5 zapisnika z dne 12.2.2020 (Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije).


15. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Tomislav Sokol, Gabriel Mato, Traian Băsescu, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, César Luena, Robert Hajšel, Sara Cerdas, Juan Fernando López Aguilar, Adrian-Dragoş Benea, Costas Mavrides, Tudor Ciuhodaru, Juozas Olekas, Victor Negrescu, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță, José Ramón Bauzá Díaz, Irena Joveva, André Rougé, Gilles Lebreton, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos in Eugen Tomac.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 647.408/OJMA).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros


Priloga 1 - Poimenska sestava odborov

C01 AFET

Комисия по външни работи   

Comisión de Asuntos Exteriores

Výbor pro zahraniční věci

Udenrigsudvalget

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

Väliskomisjon   

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Committee on Foreign Affairs

Commission des affaires étrangères

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Odbor za vanjske poslove

Commissione per gli affari esteri

Ārlietu komiteja

Užsienio reikalų komitetas

Külügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Commissie buitenlandse zaken

Komisja Spraw Zagranicznych

Comissão dos Assuntos Externos

Comisia pentru afaceri externe

Výbor pre zahraničné veci

Odbor za zunanje zadeve

Ulkoasiainvaliokunta

Utskottet för utrikesfrågor

(71 članov)   

Polnopravni člani

PPE (19)

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

BĂSESCU Traian

BERLUSCONI Silvio

GAHLER Michael

GÁL Kinga

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KUBILIUS Andrius

LEGA David

LEXMANN Miriam

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MCALLISTER David (predsednik)

MANDL Lukas

MEIMARAKIS Vangelis

MILLÁN MON Francisco José

NISTOR Gheorghe-Vlad

SIKORSKI Radosław

WISELER-LIMA Isabel

ZOVKO Željana

S&D (15)

ARENA Maria

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

FAJON Tanja

GLUCKSMANN Raphaël

KÖSTER Dietmar

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

PAPADAKIS Demetris

PICULA Tonino

PIRI Kati

PISAPIA Giuliano

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

SCHIEDER Andreas

STANISHEV Sergei

Renew (8)

AUŠTREVIČIUS Petras

GROŠELJ Klemen

GUETTA Bernard

KYUCHYUK Ilhan

LOISEAU Nathalie

NART Javier

PAET Urmas

VAUTMANS Hilde

ID (7)

BERG Lars Patrick

BONFRISCO Anna

CECCARDI Susanna

MADISON Jaak

MARIANI Thierry

RIVIÈRE Jérôme

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (7)

ALAMETSÄ Alviina

BÜTIKOFER Reinhard

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

WAITZ Thomas

YENBOU Salima

ECR (6)

FOTYGA Anna

KARSKI Karol

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

TERTSCH Hermann

WASZCZYKOWSKI Witold Jan (prvi podpredsednik)

WEIMERS Charlie

GUE/NGL (4)

GEORGIOU Giorgos

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (3)

CASTALDO Fabio Massimo

GYÖNGYÖSI Márton

PAPADAKIS Kostas

C02 DEVE

Комисия по развитие

Comisión de Desarrollo

Výbor pro rozvoj

Udviklingsudvalget

Entwicklungsausschuss

Arengukomisjon

Επιτροπή Ανάπτυξης

Committee on Development

Commission du développement

An Coiste um Fhorbairt

Odbor za razvoj

Commissione per lo sviluppo

Attīstības komiteja

Vystymosi komitetas

Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Komisja Rozwoju

Comissão do Desenvolvimento

Comisia pentru dezvoltare

Výbor pre rozvoj

Odbor za razvoj

Kehitysvaliokunta

Utskottet för utveckling

(26 članov)   

Polnopravni člani

PPE (6)

BENTELE Hildegard

HÖLVÉNYI György

JUKNEVIČIENĖ Rasa

MANDL Lukas

OCHOJSKA Janina

TOBÉ Tomas (predsednik)

S&D (5)

BULLMANN Udo

GONZÁLEZ Mónica Silvana

MAJORINO Pierfrancesco

NEUSER Norbert (drugi podpredsednik)

TARABELLA Marc

Renew (3)

CHABAUD Catherine

GOERENS Charles

ZACHAROPOULOU Chrysoula (tretja podpredsednica)

ID (3)

BILDE Dominique

GANCIA Gianna

ZIMNIOK Bernhard

Verts/ALE (3)

HERZBERGER-FOFANA Pierrette (prva podpredsednica)

MARQUARDT Erik (četrti podpredsednik)

RIVASI Michèle

ECR (2)

CZARNECKI Ryszard

KEMPA Beata

GUE/NGL (1)

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

C03 INTA

Комисия по международна търговия

Comisión de Comercio Internacional

Výbor pro mezinárodní obchod

Udvalget om International Handel

Ausschuss für internationalen Handel

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Committee on International Trade

Commission du commerce international

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Odbor za međunarodnu trgovinu

Commissione per il commercio internazionale

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Tarptautinės prekybos komitetas

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Commissie internationale handel

Komisja Handlu Międzynarodowego

Comissão do Comércio Internacional

Comisia pentru comerț internațional

Výbor pre medzinárodný obchod

Odbor za mednarodno trgovino

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Utskottet för internationell handel   

(43 članov)   

Polnopravni člani

PPE (11)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle (tretja podpredsednica)

CASPARY Daniel

DANJEAN Arnaud

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

HÜBNER Danuta Maria

MATO Gabriel

SALINI Massimiliano

SIMON Sven

WARBORN Jörgen

WINKLER Iuliu (drugi podpredsednik)

S&D (8)

ČÍŽ Miroslav

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

GLUCKSMANN Raphaël

LANGE Bernd (predsednik)

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

TUDOSE Mihai

VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

ANDREWS Barry

CAÑAS Jordi

KARLSBRO Karin

RAFAELA Samira

SCHREINEMACHER Liesje

VEDRENNE Marie-Pierre (četrta podpredsednica)

ID (5)

HAIDER Roman

JUVIN Herve

KRAH Maximilian

LANCINI Danilo Oscar

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia

CAVAZZINI Anna

GREGOROVÁ Markéta

HAUTALA Heidi

ECR (4)

BOURGEOIS Geert

FRAGKOS Emmanouil

TARCZYŃSKI Dominik

ZAHRADIL Jan (prvi podpredsednik)

GUE/NGL (2)

MAUREL Emmanuel

SCHOLZ Helmut

NI (2)

BEGHIN Tiziana

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

C04 BUDG

Комисия по бюджети

Comisión de Presupuestos

Rozpočtový výbor

Budgetudvalget

Haushaltsausschuss

Eelarvekomisjon

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Committee on Budgets

Commission des budgets

An Coiste um Buiséid

Odbor za proračune

Commissione per i bilanci

Budžeta komiteja

Biudžeto komitetas

Költségvetési Bizottság

Kumitat għall-Baġits

Begrotingscommissie

Komisja Budżetowa

Comissão dos Orçamentos

Comisia pentru bugete

Výbor pre rozpočet

Odbor za proračun

Budjettivaliokunta

Budgetutskottet

(41 članov)   

Polnopravni člani   

PPE (11)

CHRISTOFOROU Lefteris

FERNANDES José Manuel

HERBST Niclas (četrti podpredsednik)

HOHLMEIER Monika

LEWANDOWSKI Janusz (prvi podpredsednik)

MUREŞAN Siegfried

NOVAKOV Andrey

OLBRYCHT Jan

RESSLER Karlo

WIELAND Rainer

WINZIG Angelika

S&D (7)

BIEDROŃ Robert

DE CASTRO Paolo

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GUALMINI Elisabetta

LARROUTUROU Pierre

MARQUES Margarida (tretja podpredsednica)

UŠAKOVS Nils

Renew (6)

ARMAND Clotilde

CHASTEL Olivier (drugi podpredsednik)

HAYER Valerie

KÖRNER Moritz

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

ID (4)

BONFRISCO Anna

GRANT Valentino

KUHS Joachim

LAPORTE Hélène

Verts/ALE (4)

ANDRESEN Rasmus

CORMAND David

GEESE Alexandra

GUERREIRO Francisco

ECR (3)

KUŹMIUK Zbigniew

RZOŃCA Bogdan

VAN OVERTVELDT Johan (predsednik)

GUE/NGL (2)

MODIG Silvia

PAPADIMOULIS Dimitrios

NI (2)

KOLAKUŠIĆ Mislav

LAGOS Ioannis

C05 CONT

Комисия по бюджетен контрол

Comisión de Control Presupuestario

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Budgetkontroludvalget

Haushaltskontrollausschuss

Eelarvekontrollikomisjon

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Committee on Budgetary Control

Commission du contrôle budgétaire

An Coiste um Rialú Buiséadach

Odbor za proračunski nadzor

Commissione per il controllo dei bilanci

Budžeta kontroles komiteja

Biudžeto kontrolės komitetas

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Commissie begrotingscontrole

Komisja Kontroli Budżetowej

Comissão do Controlo Orçamental

Comisia pentru control bugetar

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Odbor za proračunski nadzor

Talousarvion valvontavaliokunta

Budgetkontrollutskottet   

(30 članov)

Polnopravni člani

PPE (7)

CHRISTOFOROU Lefteris

DEUTSCH Tamás (četrti podpredsednik)

HOHLMEIER Monika (predsednica)

PIEPER Markus

SARVAMAA Petri

WINZIG Angelika

ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (6)

CHINNICI Caterina (druga podpredsednica)

CREȚU Corina

GARCÍA MUÑOZ Isabel (prva podpredsednica)

MANDA Claudiu

PENKOVA Tsvetelina

WOLTERS Lara

Renew (3)

CHASTEL Olivier

DLABAJOVÁ Martina (tretja podpredsednica)

GHINEA Cristian

ID (3)

ADINOLFI Matteo

JALKH Jean-François

KUHS Joachim

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel

RIVASI Michèle

SEMSROTT Nico

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

GUE/NGL (2)

FLANAGAN Luke Ming

OMARJEE Younous

NI (1)

PIGNEDOLI Sabrina

C06 ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Hospodářský a měnový výbor

Økonomi- og Valutaudvalget

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Majandus- ja rahanduskomisjon

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Committee on Economic and Monetary Affairs

Commission des affaires économiques et monétaires

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Commissione per i problemi economici e monetari

Ekonomikas un monetārā komiteja

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Commissie economische en monetaire zaken

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Výbor pre hospodárske a menové veci

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Utskottet för ekonomi och valutafrågor   

(60 članov)

Polnopravni člani

PPE (15)

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BERGER Stefan

FERBER Markus

FITZGERALD Frances

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

MALDEIKIENĖ Aušra

MUREŞAN Siegfried

NIEDERMAYER Luděk (prvi podpredsednik)

PEREIRA Lídia

PIETIKÄINEN Sirpa

VAIDERE Inese

S&D (13)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

HEINÄLUOMA Eero

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

MAVRIDES Costas

MOLNÁR Csaba

REGNER Evelyn

SANT Alfred

SCHUSTER Joachim

SILVA PEREIRA Pedro

TANG Paul

TINAGLI Irene (predsednica)

Renew (7)

BOYER Gilles

EROGLU Engin

GARICANO Luis

KELLEHER Billy

KOVAŘÍK Ondřej

PÎSLARU Dragoş

YON-COURTIN Stéphanie (druga podpredsednica)

ID (7)

BECK Gunnar

DONATO Francesca

GRANT Valentino

JUVIN Herve

MEUTHEN Jörg

RINALDI Antonio Maria

ZANNI Marco

Verts/ALE (6)

GIEGOLD Sven

GRUFFAT Claude

JAKELIŪNAS Stasys

LAMBERTS Philippe

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (5)

EPPINK Derk Jan (tretji podpredsednik)

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

VAN OVERTVELDT Johan

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (3)

GUSMÃO José (četrti podpredsednik)

PAPADIMOULIS Dimitrios

SCHIRDEWAN Martin

NI (2)

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PEDICINI Piernicola

C07 EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Committee on Employment and Social Affairs

Commission de l'emploi et des affaires sociales

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(55 članov)

Polnopravni člani

PPE (15)

BOCSKOR Andrea

CASA David

DUDA Jarosław

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KANEV Radan

KÓSA Ádám

KYMPOUROPOULOS Stelios

LEXMANN Miriam

RADTKE Dennis

TOMAC Eugen

TOMC Romana

WALSH Maria

ZDECHOVSKÝ Tomáš (tretji podpredsednik)

S&D (12)

ANGEL Marc

BISCHOFF Gabriele

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija (prva podpredsednica)

BRGLEZ Milan

DOBREV Klára

DURÁ FERRANDIS Estrella

FRITZON Heléne

GUALMINI Elisabetta

HOMS GINEL Alicia

JONGERIUS Agnes

PIZARRO Manuel

VIND Marianne

Renew (6)

AL-SAHLANI Abir

BRUNET Sylvie

MAXOVÁ Radka

PÎSLARU Dragoş

SEMEDO Monica

TOOM Yana

ID (6)

BILDE Dominique

FEST Nicolaus

JAMET France

LIZZI Elena

REIL Guido

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin (četrta podpredsednica)

PETER-HANSEN Kira Marie

SATOURI Mounir

ŽDANOKA Tatjana

ECR (5)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia (predsednica)

GEUKING Helmut

RAFALSKA Elżbieta

SZYDŁO Beata

GUE/NGL (4)

CHAIBI Leila

DEMIREL Özlem

PEREIRA Sandra (druga podpredsednica)

VILLUMSEN Nikolaj

NI (1)

RONDINELLI Daniela

      C08 ENVI      

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων      

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire      

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia      

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta      

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(81 članov)

Polnopravni člani

PPE (19)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BĂSESCU Traian

BERNHUBER Alexander

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

EVREN Agnès

JARUBAS Adam

KOPACZ Ewa

DE LANGE Esther

LIESE Peter

MARTUSCIELLO Fulvio

MAŽYLIS Liudas

MONTSERRAT Dolors

MOTREANU Dan-Ştefan

NOVAK Ljudmila

POLČÁK Stanislav

POLFJÄRD Jessica

SCHNEIDER Christine

TÓTH Edina

WIEZIK Michal

S&D (16)

ANDROULAKIS Nikos

BALT Marek Paweł

BEŇOVÁ Monika

BONAFÈ Simona

BURKHARDT Delara

CERDAS Sara

CHAHIM Mohammed

DALLI Miriam

GUTELAND Jytte

LÓPEZ Javi

LUENA César

MORETTI Alessandra

RÓNAI Sándor

SIDL Günther

VITANOV Petar

WÖLKEN Tiemo

Renew (11)

CANFIN Pascal (predsednik)

FEDERLEY Fredrick

GLÜCK Andreas

HOJSÍK Martin

HUITEMA Jan

RIES Frédérique

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

SØGAARD-LIDELL Linea

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (9)

BALDASSARRE Simona

BEIGNEUX Aurelia

DREOSTO Marco

GRISET Catherine

HAKKARAINEN Teuvo

LIMMER Sylvia

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

SARDONE Silvia

Verts/ALE (8)

AUKEN Margrete

EICKHOUT Bas (prvi podpredsednik)

HOLMGREN Pär

JADOT Yannick

METZ Tilly

NIINISTÖ Ville

O'SULLIVAN Grace

PAULUS Jutta

ECR (7)

BERLATO Sergio

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

LEGUTKO Ryszard Antoni

ROOKEN Rob

VONDRA Alexandr

ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (5)

BJÖRK Malin

HAZEKAMP Anja (četrta podpredsednica)

KOKKALIS Petros

MODIG Silvia

WALLACE Mick

NI (3)

EVI Eleonora

KONSTANTINOU Athanasios

SINČIĆ Ivan Vilibor

C09 ITRE      

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Committee on Industry, Research and Energy

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Commissie industrie, onderzoek en energie

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(78 članov)

Polnopravni člani

PPE (19)

BELLAMY François-Xavier

BERENDSEN Tom

BUŞOI Cristian-Silviu (predsednik)

BUZEK Jerzy

CARVALHO Maria da Graça

DEL CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

GYÜRK András

KELLY Seán

KUBILIUS Andrius

MAYDELL Eva

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

PIEPER Markus

SKYTTEDAL Sara

SPYRAKI Maria

TERRAS Riho

VIRKKUNEN Henna

WEISS Pernille

S&D (16)

CALENDA Carlo

CUTAJAR Josianne

FUGLSANG Niels

GÁLVEZ MUÑOZ Lina (četrta podpredsednica)

GEIER Jens

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

HAJŠEL Robert

HRISTOV Ivo

JERKOVIĆ Romana

KAILI Eva

KOHUT Łukasz

KUMPULA-NATRI Miapetra

NICA Dan

PENKOVA Tsvetelina

TOIA Patrizia (tretja podpredsednica)

ZORRINHO Carlos

Renew (10)

BEER Nicola

CSEH Katalin

DLABAJOVÁ Martina

FLEGO Valter

GAMON Claudia

GRUDLER Christophe

IJABS Ivars

MIHAYLOVA Iskra

PEKKARINEN Mauri

PETERSEN Morten (drugi podpredsednik)

ID (8)

BORCHIA Paolo

BUCHHEIT Markus

CAROPPO Andrea

MARIANI Thierry

MAYER Georg

MÉLIN Joëlle

RIVIÈRE Jérôme

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (8)

ALFONSI François

BLOSS Michael

BUCHNER Klaus

CUFFE Ciarán

HAHN Henrike

NIINISTÖ Ville

PEKSA Mikuláš

TOUSSAINT Marie

ECR (7)

KLOC Izabela-Helena

KRASNODĘBSKI Zdzisław (prvi podpredsednik)

ROOS Robert

STEGRUD Jessica

SZYDŁO Beata

TOBISZOWSKI Grzegorz

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (4)

BOMPARD Manuel

BOTENGA Marc

MATIAS Marisa

REGO Sira

NI (3)

BUSCHMANN Martin

CORRAO Ignazio

PONSATÍ OBIOLS Clara

C10 IMCO      

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(45 članov)

Polnopravni člani

PPE (12)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

CLUNE Deirdre

KOKALARI Arba

KOVATCHEV Andrey

MANDERS Antonius

MOTREANU Dan-Ştefan

PEETERS Kris

SCHWAB Andreas

SOKOL Tomislav

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża (tretja podpredsednica)

WALSMANN Marion

S&D (9)

AGIUS SALIBA Alex

BENIFEI Brando

BORZAN Biljana

GEBHARDT Evelyne

GRAPINI Maria (druga podpredsednica)

LEITÃO MARQUES Maria Manuel (četrta podpredsednica)

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLER Leszek

SCHALDEMOSE Christel

Renew (6)

ANSIP Andrus

BOTOŞ Vlad-Marius

CHARANZOVÁ Dita

GOZI Sandro

HAHN Svenja

LØKKEGAARD Morten

ID (5)

BASSO Alessandra

BLAŠKO Hynek

BUCHHEIT Markus

JORON Virginie

LACAPELLE Jean-Lin

Verts/ALE (5)

CORMAND David

DE SUTTER Petra (predsednica)

GEESE Alexandra

KOLAJA Marcel

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (4)

BIELAN Adam

FIDANZA Carlo

JURZYCA Eugen

MAZUREK Beata

GUE/NGL (2)

KONEČNÁ Kateřina

PELLETIER Anne-Sophie

NI (2)

RADAČOVSKÝ Miroslav

ZULLO Marco

C11 TRAN      

Комисия по транспорт и туризъм

Comisión de Transportes y Turismo

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Transport- og Turismeudvalget

Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Transpordi- ja turismikomisjon

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Committee on Transport and Tourism

Commission des transports et du tourisme

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Odbor za promet i turizam

Commissione per i trasporti e il turismo

Transporta un tūrisma komiteja

Transporto ir turizmo komitetas

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Commissie vervoer en toerisme

Komisja Transportu i Turystyki

Comissão dos Transportes e do Turismo

Comisia pentru transport și turism

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Odbor za promet in turizem

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Utskottet för transport och turism

(49 članov)

Polnopravni člani

PPE (13)

ADAMOWICZ Magdalena

DELI Andor

FALCĂ Gheorghe

GIESEKE Jens

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

LUTGEN Benoît

MARINESCU Marian-Jean

MILAZZO Giuseppe

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven (drugi podpredsednik)

THALER Barbara

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (10)

AMERIKS Andris (tretji podpredsednik)

DANIELSSON Johan

ERTUG Ismail

FERRANDINO Giuseppe

GARCÍA MUÑOZ Isabel

LIBERADZKI Bogusław

PLUMB Rovana

TAX Vera

UJHELYI István (prvi podpredsednik)

VITANOV Petar

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren

NAGTEGAAL Caroline

OETJEN Jan-Christoph (četrti podpredsednik)

RIQUET Dominique

ID (5)

CAMPOMENOSI Marco

CASANOVA Massimo

LECHANTEUX Julie

OLIVIER Philippe

VUOLO Lucia

Verts/ALE (5)

CUFFE Ciarán

DALUNDE Jakop G.

DELLI Karima (predsednica)

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

METZ Tilly

ECR (4)

LUNDGREN Peter

PORĘBA Tomasz Piotr

ZĪLE Roberts

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (3)

FERREIRA João

KONEČNÁ Kateřina

KOUNTOURA Elena

NI (2)

D'AMATO Rosa

FURORE Mario

C12 REGI      

Комисия по регионално развитие

Comisión de Desarrollo Regional

Výbor pro regionální rozvoj

Regionaludviklingsudvalget

Ausschuss für regionale Entwicklung

Regionaalarengukomisjon

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Committee on Regional Development

Commission du développement régional

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Odbor za regionalni razvoj

Commissione per lo sviluppo regionale

Reģionālās attīstības komiteja

Regioninės plėtros komitetas

Regionális Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Commissie regionale ontwikkeling

Komisja Rozwoju Regionalnego

Comissão do Desenvolvimento Regional

Comisia pentru dezvoltare regională

Výbor pre regionálny rozvoj

Odbor za regionalni razvoj

Aluekehitysvaliokunta

Utskottet för regional utveckling

(43 članov)

Polnopravni člani   

PPE (11)

ARIMONT Pascal

BENJUMEA BENJUMEA Isabel (četrta podpredsednica)

BERENDSEN Tom

BOGOVIČ Franc

DEUTSCH Tamás

DOLESCHAL Christian

HAVA Mircea-Gheorghe

HETMAN Krzysztof (prvi podpredsednik)

JAHR Peter

KEFALOGIANNIS Manolis

NOVAKOV Andrey

S&D (9)

BENEA Adrian-Dragoş (tretji podpredsednik)

BERGKVIST Erik

COZZOLINO Andrea

CREȚU Corina

KREHL Constanze

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MARQUES Pedro

MEBAREK Nora

PENKOVA Tsvetelina

Renew (5)

BIJOUX Stéphane

GHINEA Cristian (drugi podpredsednik)

KNOTEK Ondřej

SOLÍS PÉREZ Susana

USPASKICH Viktor

ID (5)

ANDROUËT Mathilde

DONATO Francesca

PANZA Alessandro

ROUGÉ André

SOFO Vincenzo

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

NIENAß Niklas

ROOSE Caroline

VANA Monika

ECR (4)

FITTO Raffaele

KRUK Elżbieta

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

MICHELS Martina

OMARJEE Younous (predsednik)

NI (2)

D'AMATO Rosa

GEMMA Chiara

C13 AGRI      

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Committee on Agriculture and Rural Development

Commission de l'agriculture et du développement rural

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(48 članov)

Polnopravni člani

PPE (13)

AMARO Álvaro

BUDA Daniel (drugi podpredsednik)

DE MEO Salvatore

DORFMANN Herbert

KALINOWSKI Jarosław

LINS Norbert (predsednik)

MCGUINNESS Mairead

MORTLER Marlene

SANDER Anne

SARVAMAA Petri

SCHMIEDTBAUER Simone

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (10)

AGUILERA Clara

ANDRIEU Eric

ARA-KOVÁCS Attila

AVRAM Carmen

BENEA Adrian-Dragoş

CARVALHAIS Isabel

DE CASTRO Paolo

NOICHL Maria

OLEKAS Juozas

PICIERNO Pina

Renew (7)

ALIEVA-VELI Atidzhe

CHRISTENSEN Asger

CIOLOŞ Dacian

DECERLE Jérémy

HLAVÁČEK Martin

KATAINEN Elsi (četrta podpredsednica)

MÜLLER Ulrike

ID (5)

BIZZOTTO Mara

CIOCCA Angelo

DAVID Ivan

LEBRETON Gilles

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (5)

BITEAU Benoît

GUERREIRO Francisco (prvi podpredsednik)

HÄUSLING Martin

ROPĖ Bronis

WIENER Sarah

ECR (4)

AGUILAR Mazaly (tretja podpredsednica)

JURGIEL Krzysztof

RUISSEN Bert-Jan

VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt

FLANAGAN Luke Ming

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

GIARRUSSO Dino

C14 PECH      

Комисия по рибно стопанство

Comisión de Pesca

Výbor pro rybolov

Fiskeriudvalget

Fischereiausschuss

Kalanduskomisjon

Επιτροπή Αλιείας

Committee on Fisheries

Commission de la pêche

An Coiste um Iascach

Odbor za ribarstvo

Commissione per la pesca

Zivsaimniecības komiteja

Žuvininkystės komitetas

Halászati Bizottság

Kumitat għas-Sajd

Commissie visserij

Komisja Rybołówstwa

Comissão das Pescas

Comisia pentru pescuit

Výbor pre rybárstvo

Odbor za ribištvo

Kalatalousvaliokunta

Fiskeriutskottet

(28 članov)

Polnopravni člani   

PPE (7)

BELLAMY François-Xavier

VAN DALEN Peter (prvi podpredsednik)

HERBST Niclas

MILLÁN MON Francisco José

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia (četrta podpredsednica)

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZAGORAKIS Theodoros

S&D (6)

AGUILERA Clara

BARTOLO Pietro

CARVALHAIS Isabel

FERRANDINO Giuseppe (tretji podpredsednik)

MATIĆ Predrag Fred

PIZARRO Manuel

Renew (3)

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren (drugi podpredsednik)

KARLESKIND Pierre

ID (3)

CASANOVA Massimo

CONTE Rosanna

JAMET France

Verts/ALE (3)

GUERREIRO Francisco

O'SULLIVAN Grace

ROOSE Caroline

ECR (2)

RUISSEN Bert-Jan

TOMAŠIĆ Ruža

GUE/NGL (2)

FERREIRA João

HAZEKAMP Anja

NI (1)

D'AMATO Rosa

C15 CULT      

Комисия по култура и образование

Comisión de Cultura y Educación

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ausschuss für Kultur und Bildung

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Committee on Culture and Education

Commission de la culture et de l'éducation

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Odbor za kulturu i obrazovanje

Commissione per la cultura e l'istruzione

Kultūras un izglītības komiteja

Kultūros ir švietimo komitetas

Kulturális és Oktatási Bizottság

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Commissie cultuur en onderwijs

Komisja Kultury i Edukacji

Comissão da Cultura e da Educação

Comisia pentru cultură și educație

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Odbor za kulturo in izobraževanje

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Utskottet för kultur och utbildning

(31 članov)

Polnopravni člani

PPE (8)

ADEMOV Asim

BOCSKOR Andrea (četrta podpredsednica)

FRANKOWSKI Tomasz

POLLÁK Peter

ŠOJDROVÁ Michaela

VERHEYEN Sabine (predsednica)

ZAGORAKIS Theodoros

ZVER Milan

S&D (7)

HEIDE Hannes

KAMMEREVERT Petra

MATIĆ Predrag Fred

NEGRESCU Victor

ROS SEMPERE Marcos

RUIZ DEVESA Domènec

SMERIGLIO Massimiliano

Renew (4)

BOTOŞ Vlad-Marius

CICUREL Ilana

FARRENG Laurence

JOVEVA Irena

ID (3)

ANDERSON Christine

COLLARD Gilbert

DA RE Gianantonio

Verts/ALE (3)

FRANZ Romeo (prvi podpredsednik)

NIENAß Niklas

YENBOU Salima

ECR (3)

LEGUTKO Ryszard Antoni

MELBĀRDE Dace (druga podpredsednica)

SLABAKOV Andrey

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

KIZILYÜREK Niyazi

NI (1)

ADINOLFI Isabella

C16 JURI      

Комисия по правни въпроси

Comisión de Asuntos Jurídicos

Výbor pro právní záležitosti

Retsudvalget

Rechtsausschuss

Õiguskomisjon

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Committee on Legal Affairs

Commission des affaires juridiques

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Odbor za pravna pitanja

Commissione giuridica

Juridiskā komiteja

Teisės reikalų komitetas

Jogi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Commissie juridische zaken

Komisja Prawna

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comisia pentru afaceri juridice

Výbor pre právne veci

Odbor za pravne zadeve

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Utskottet för rättsliga frågor

(25 članov)

Polnopravni člani

PPE (7)

DIDIER Geoffroy

GONZÁLEZ PONS Esteban

POSPÍŠIL Jiří

SZÁJER József

VOSS Axel

WALSMANN Marion (druga podpredsednica)

ZARZALEJOS Javier

S&D (5)

GARCÍA DEL BLANCO Ibán (tretji podpredsednik)

ROBERTI Franco

ROS SEMPERE Marcos

WÖLKEN Tiemo

WOLTERS Lara

Renew (4)

MELCHIOR Karen

SCHREINEMACHER Liesje

SÉJOURNÉ Stéphane

VÁZQUEZ LÁZARA Adrián

ID (3)

BECK Gunnar

GARRAUD Jean-Paul

LEBRETON Gilles

Verts/ALE (2)

LAGODINSKY Sergey (prvi podpredsednik)

TOUSSAINT Marie

ECR (2)

DZHAMBAZKI Angel

STANCANELLI Raffaele (četrti podpredsednik)

GUE/NGL (1)

AUBRY Manon

NI (1)

KOLAKUŠIĆ Mislav

C17 LIBE      

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(68 članov)

Polnopravni člani   

PPE (16)

BILČÍK Vladimír

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

DÜPONT Lena

HALICKI Andrzej

HIDVÉGHI Balázs

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

MELO Nuno

METSOLA Roberta

MORANO Nadine

RADEV Emil (četrti podpredsednik)

RANGEL Paulo

SEEKATZ Ralf

TOBÉ Tomas

ZARZALEJOS Javier

S&D (13)

BARLEY Katarina

BARTOLO Pietro (drugi podpredsednik)

CHINNICI Caterina

GUILLAUME Sylvie

INCIR Evin

KALJURAND Marina

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (predsednik)

MORENO SÁNCHEZ Javier

SIPPEL Birgit

SPUREK Sylwia

TERHEŞ Cristian

VOLLATH Bettina

YONCHEVA Elena

Renew (9)

AZMANI Malik

DONÁTH Anna Júlia

IN 'T VELD Sophia

KELLER Fabienne

KÖRNER Moritz

PAGAZAURTUNDÚA Maite (prva podpredsednica)

ŠIMEČKA Michal

STRUGARIU Ramona

TUDORACHE Dragoş

ID (7)

BAY Nicolas

FEST Nicolaus

GARRAUD Jean-Paul

KOFOD Peter

SARDONE Silvia

TARDINO Annalisa

VANDENDRIESSCHE Tom

Verts/ALE (7)

BREYER Patrick

BRICMONT Saskia

CARÊME Damien

KUHNKE Alice

REINTKE Terry

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

ECR (6)

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUXADÉ VILLALBA Jorge

JAKI Patryk

KANKO Assita

PROCACCINI Nicola

WIŚNIEWSKA Jadwiga

GUE/NGL (4)

ARVANITIS Konstantinos

BARRENA ARZA Pernando

DALY Clare

ERNST Cornelia

NI (3)

FERRARA Laura

SONNEBORN Martin

UHRÍK Milan

C18 AFCO      

Комисия по конституционни въпроси

Comisión de Asuntos Constitucionales

Výbor pro ústavní záležitosti

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

Põhiseaduskomisjon

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Committee on Constitutional Affairs

Commission des affaires constitutionnelles

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Odbor za ustavna pitanja

Commissione per gli affari costituzionali

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Konstitucinių reikalų komitetas

Alkotmányügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Commissie constitutionele zaken

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Comisia pentru afaceri constituționale

Výbor pre ústavné veci

Odbor za ustavne zadeve

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Utskottet för konstitutionella frågor

(28 članov)

Polnopravni člani

PPE (7)

GONZÁLEZ PONS Esteban

HORTEFEUX Brice

RANGEL Paulo

TAJANI Antonio (predsednik)

TRÓCSÁNYI László

VINCZE Loránt

WIELAND Rainer

S&D (6)

BISCHOFF Gabriele (prva podpredsednica)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GRAPINI Maria

PISAPIA Giuliano (tretji podpredsednik)

RUIZ DEVESA Domènec

SILVA PEREIRA Pedro

Renew (4)

DURAND Pascal

GOERENS Charles (drugi podpredsednik)

GOZI Sandro

VERHOFSTADT Guy

ID (3)

ANNEMANS Gerolf

HUHTASAARI Laura

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

BOESELAGER Damian

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

FREUND Daniel

ECR (2)

BOURGEOIS Geert

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

GUE/NGL (2)

CHAIBI Leila

SCHOLZ Helmut

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

C19 FEMM      

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Committee on Women's Rights and Gender Equality

Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(35 članov)

Polnopravni člani

PPE (9)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FITZGERALD Frances

FRANSSEN Cindy

JÁRÓKA Lívia

KOKALARI Arba

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

PIETIKÄINEN Sirpa

SCHNEIDER Christine

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet (tretja podpredsednica)

S&D (7)

BIEDROŃ Robert (četrti podpredsednik)

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

FRITZON Heléne

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

NOICHL Maria

PICIERNO Pina

REGNER Evelyn (predsednica)

Renew (4)

MELCHIOR Karen

RAFAELA Samira

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

TOLLERET Irène

ID (4)

ANDERSON Christine

BALDASSARRE Simona

BRUNA Annika

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (4)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline (druga podpredsednica)

KUHNKE Alice

RIBA I GINER Diana

URTASUN Ernest

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

STEGRUD Jessica

GUE/NGL (2)

PEREIRA Sandra

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia (prva podpredsednica)

NI (1)

ZULLO Marco

C20 PETI      

Комисия по петиции

Comisión de Peticiones

Petiční výbor

Udvalget for Andragender

Petitionsausschuss

Petitsioonikomisjon

Επιτροπή Αναφορών

Committee on Petitions

Commission des pétitions

An Coiste um Achainíocha

Odbor za predstavke

Commissione per le petizioni

Lūgumrakstu komiteja

Peticijų komitetas

Petíciós Bizottság

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Commissie verzoekschriften

Komisja Petycji

Comissão das Petições

Comisia pentru petiții

Výbor pre petície

Odbor za peticije

Vetoomusvaliokunta

Utskottet för framställningar

(35 članov)

Polnopravni člani

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

BERNHUBER Alexander

EVREN Agnès

FALCĂ Gheorghe

JAHR Peter

KANEV Radan

MONTSERRAT Dolors (predsednica)

RADEV Emil

VINCZE Loránt

S&D (6)

AGIUS SALIBA Alex

AMERIKS Andris

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina (četrta podpredsednica)

SANT Alfred

SMERIGLIO Massimiliano

TERHEŞ Cristian

Renew (4)

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

TOOM Yana (druga podpredsednica)

VEDRENNE Marie-Pierre

ID (4)

BARDELLA Jordan

BUCHHEIT Markus

GANCIA Gianna

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

WAITZ Thomas

ŽDANOKA Tatjana (prva podpredsednica)

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard (tretji podpredsednik)

FRAGKOS Emmanouil

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

REGO Sira

NI (2)

EVI Eleonora

FURORE Mario

SC01A DROI      

Подкомисия по правата на човека

Subcomisión de Derechos Humanos

Podvýbor pro lidská práva

Underudvalget om Menneskerettigheder

Unterausschuss Menschenrechte

Inimõiguste allkomisjon

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Subcommittee on Human Rights

Sous-commission "droits de l'homme"

An Fochoiste um Chearta an Duine

Pododbor za ljudska prava

Sottocommissione per i diritti dell'uomo

Cilvēktiesību apakškomiteja

Žmogaus teisių pakomitetis

Emberi Jogi Albizottság

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Subcommissie mensenrechten

Podkomisja Praw Człowieka

Subcomissão dos Direitos do Homem

Subcomisia pentru drepturile omului

Podvýbor pre ľudské práva

Pododbor za človekove pravice

Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Underutskottet för mänskliga rättigheter

(30 članov)

Polnopravni člani

PPE (7)

VAN DALEN Peter

GÁL Kinga

HÖLVÉNYI György

LEGA David

LÓPEZ GIL Leopoldo

TOMAC Eugen

WISELER-LIMA Isabel

S&D (6)

ARENA Maria (predsednica)

COZZOLINO Andrea

GLUCKSMANN Raphaël (četrti podpredsednik)

KÖSTER Dietmar

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

Renew (2)

GOERENS Charles

GUETTA Bernard

ID (3)

BERG Lars Patrick

DE MAN Filip

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

HAUTALA Heidi

NEUMANN Hannah (druga podpredsednica)

RIBA I GINER Diana

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

KANKO Assita

KARSKI Karol

GUE/NGL (2)

MATIAS Marisa

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

PAPADAKIS Kostas

SC01B SEDE      

Подкомисия по сигурност и отбрана

Subcomisión de Seguridad y Defensa

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Subcommittee on Security and Defence

Sous-commission "sécurité et défense"

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Pododbor za sigurnost i obranu

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Saugumo ir gynybos pakomitetis

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Subcommissie veiligheid en defensie

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Subcomissão da Segurança e da Defesa

Subcomisia pentru securitate și apărare

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Pododbor za varnost in obrambo

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Underutskottet för säkerhet och försvar

(30 članov)

Polnopravni člani

PPE (7)

BĂSESCU Traian

DANJEAN Arnaud

GÁL Kinga (druga podpredsednica)

MANDL Lukas (četrti podpredsednik)

MEIMARAKIS Vangelis

PEETERS Kris

SIKORSKI Radosław

S&D (6)

ANDROULAKIS Nikos (prvi podpredsednik)

ARA-KOVÁCS Attila

LÓPEZ Javi

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

YONCHEVA Elena

Renew (4)

AUŠTREVIČIUS Petras

LOISEAU Nathalie (predsednica)

NART Javier

PAET Urmas

ID (3)

BERG Lars Patrick

BLAŠKO Hynek

RIVIÈRE Jérôme

Verts/ALE (3)

BUCHNER Klaus

NEUMANN Hannah

SATOURI Mounir

ECR (3)

FOTYGA Anna

VONDRA Alexandr

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

GUE/NGL (2)

DEMIREL Özlem (tretji podpredsednik)

WALLACE Mick

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

Zadnja posodobitev: 20. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov