Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Úterý, 11. února 2020 - Štrasburk

2. Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Peter Kofod za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Christophe Hansen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov a Robert Hajšel.

Vystoupil Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím).

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupila Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení, který byl předložen podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 12.2.2020.

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí