Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Teisipäev, 11. veebruar 2020 - Strasbourg

2. Kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Peter Kofod fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Christophe Hansen.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov ja Robert Hajšel.

Sõna võttis Michel Barnier (ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juht).

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võttis Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2020 protokollipunkt 11.9.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika