Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Tiistai 11. helmikuuta 2020 - Strasbourg

2. Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Peter Kofod ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Christophe Hansen.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters ja Francisco José Millán Mon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov ja Robert Hajšel.

Michel Barnier (suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Nikolina Brnjac käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetystä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.9.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö