Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 6k
2020. február 11., Kedd - Strasbourg

2. Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Peter Kofod, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Christophe Hansen.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Felszólalnak: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov és Robert Hajšel.

Felszólal: Michel Barnier (az EU-Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport vezetője).

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Nikolina Brnjac.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.2.12-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat