Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2020 m. vasario 11 d. - Strasbūras

2. Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Peter Kofod ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, ir Christophe Hansen.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov ir Robert Hajšel.

Kalbėjo Michel Barnier (Santykių su Jungtine Karalyste darbo grupės vadovas ).

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 02 12 protokolo 11.9 punktas

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika