Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Dinsdag 11 februari 2020 - Straatsburg

2. Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Peter Kofod, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Christophe Hansen.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters en Francisco José Millán Mon.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov en Robert Hajšel.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofd van de taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk).

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 12.2.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid