Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Wtorek, 11 lutego 2020 r. - Strasburg

2. Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Peter Kofod w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Christophe Hansen.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov i Robert Hajšel.

Głos zabrał Michel Barnier (szef Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem).

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 12 lutego 2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności