Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Marţi, 11 februarie 2020 - Strasbourg

2. Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Peter Kofod, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Christophe Hansen.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov și Robert Hajšel.

A intervenit Michel Barnier (Șeful Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit).

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

A intervenit Nikolina Brnjac.

Propunerea de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 12.2.2020.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate