Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Utorok, 11. februára 2020 - Štrasburg

2. Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) et Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, Peter Kofod v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Christophe Hansen.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov a Robert Hajšel.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom).

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Nikolina Brnjac.

Návrh uznesenia predložený podľa článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 12.2.2020.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia